Tiệm Tô Tượng Nhà Vi TP Tân An, Long An

Tô tượng là một ngành nghệ thuật liên quan đến việc tạo dáng và hình thành các tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng các nguyên liệu đa dạng như đất sét, đá, gỗ, kim loại, và nhiều vật liệu khác