Thanh niên là gì? Bao nhiêu tuổi được xem là thanh niên?

thanh-nien-la-gi

1. Thanh niên là gì? Độ tuổi của thanh niên

Theo Điều 1, Luật Thanh niên 2020, số 57/2020/QH14, quy định:

 • Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Như vậy, thanh niên bao gồm những người trong độ tuổi từ đủ 16 đến 30 tuổi. Đây là giai đoạn trẻ trung, tràn đầy sức khỏe và nhiệt huyết, với nhu cầu khẳng định bản thân cao. Họ là lực lượng chủ chốt trong quá trình phát triển và trưởng thành của mỗi quốc gia.

Luật Thanh niên 2020 đã tạo hành lang pháp lý để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên, giúp bảo vệ quyền và nghĩa vụ của họ.

Thanh niên là tương lai của đất nước

Thanh niên là lực lượng hùng hậu, tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết, với trình độ và sự sáng tạo không ngừng. Họ đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tham gia vào quá trình lao động và sản xuất, thanh niên không chỉ học tập và nhận thức mà còn ứng dụng những kiến thức đó vào thực tế, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

2. Vai trò của thanh niên theo Luật Thanh niên

Luật Thanh niên 2020, tại Điều 4, khẳng định:

 • Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xem Thêm  Trạng Nguyên Là Gì? Trạng Nguyên Đầu Tiên Của Việt Nam Là Ai?

Thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong lịch sử, thanh niên đã góp phần quan trọng trong các cuộc cách mạng đấu tranh, dựng nước và giữ nước. Họ tiếp tục sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước, đồng thời dìu dắt thế hệ trẻ hơn.

Thanh niên trong điều kiện mới

Trong điều kiện hiện nay, thanh niên là những chủ nhân tương lai của đất nước. Họ chăm chỉ học tập, nỗ lực phấn đấu, nhanh nhạy và sáng tạo, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thanh niên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ tổ quốc, là lực lượng cơ bản của quân đội và công an.

3. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam

Theo Điều 4, Luật Thanh niên 2020, thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Cụ thể:

 • Quyền học tập và bình đẳng trong học tập: Thanh niên có quyền hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và tiếp tục học tập ở chương trình cao hơn.
 • Quyền lao động và lập nghiệp: Thanh niên có quyền lao động, tạo ra thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Họ cũng có nghĩa vụ nâng cao tay nghề, phát huy năng lực để phát triển kinh tế nước nhà.
 • Quyền bảo vệ tổ quốc: Thanh niên tham gia các buổi tập huấn quân sự và chương trình quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
 • Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ: Thanh niên có quyền tham gia và phối hợp nghiên cứu trong các hoạt động khoa học, công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn.
 • Quyền tham gia hoạt động xã hội: Thanh niên được tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, góp phần xây dựng phong trào tập thể và phát huy tình yêu quê hương, đất nước.
 • Quyền bảo vệ sức khỏe: Thanh niên được chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất và phòng chống HIV-AIDS, ma túy cùng các tệ nạn xã hội.
 • Quyền trong hôn nhân và gia đình: Thanh niên được giáo dục về hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, và phát huy các truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
 • Quyền bầu cử và ứng cử: Thanh niên có quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách của nhà nước.
Xem Thêm  Trách nhiệm là gì? Biểu hiện của người sống có trách nhiệm

4. Một số chính sách đối với thanh niên hiện nay

Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để bảo vệ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, quy định tại Chương III, Luật Thanh niên 2020. Một số chính sách quan trọng bao gồm:

 • Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học: Nhà nước đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và đầu tư vào nghiên cứu khoa học cho thanh niên, đồng thời hỗ trợ học bổng và miễn giảm học phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hoặc thành tích tốt.
 • Chính sách về lao động và việc làm: Nhà nước tổ chức các sự kiện tư vấn, hướng nghiệp và tạo điều kiện việc làm cho thanh niên.
 • Chính sách về bảo vệ Tổ quốc: Nhà nước ban hành chính sách để thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia các lớp giáo dục quốc phòng.
 • Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao: Nhà nước khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, nghệ thuật và thể thao, và tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh niên.
 • Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe: Nhà nước đảm bảo thanh niên được cung cấp thông tin về y tế, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, và hỗ trợ thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn.
Xem Thêm  Ngày của Mẹ là ngày nào?

Những chính sách này không chỉ giúp bảo vệ quyền và nghĩa vụ của thanh niên mà còn tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kết luận

Thanh niên Việt Nam, với sức trẻ, nhiệt huyết và sự sáng tạo, luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Luật Thanh niên 2020 đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, giúp họ phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những chính sách hỗ trợ từ nhà nước, thanh niên Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, gánh vác trọng trách và trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nguồn: https://luatminhkhue.vn/thanh-nien-la-gi.aspx