Sao Hạn 2024 Cho 12 Con Giáp: Dự Báo Vận Hạn Năm 2024

Theo quan niệm xưa, mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, tùy thuộc vào sao hạn và giới tính mà mỗi năm họ sẽ trải qua điều tốt hay xấu khác nhau. Vậy sao hạn Giáp Thìn 2024 của 12 con giáp như thế nào? Hãy cùng khám phá chi tiết về bảng sao hạn năm 2024 trong bài viết này.

1. Các Sao Chiếu Mệnh

Theo nguyên lý Cửu Diệu, các nhà Chiêm tinh xưa cho rằng mỗi năm mỗi người có 1 trong 9 sao chiếu. Dưới đây là mô tả chi tiết về 9 sao chiếu mệnh:

1.1. Các Sao Tốt (Cát Tinh):

  • Thái Dương: Sao chủ về an khang thịnh vượng. Chủ mệnh sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sức khoẻ dồi dào và công việc thăng tiến.
  • Thái Âm: Sao chủ về danh lợi. Chủ mệnh sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống sung túc, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến.
  • Mộc Đức: Sao chủ về cát lành. Khi được sao chiếu mệnh, chủ mệnh thường gặp nhiều cơ hội tốt và thành công trong công việc và cuộc sống.

1.2. Các Sao Xấu (Hung Tinh):

  • La Hầu: Sao chủ khẩu thiệt tinh. Người bị sao La Hầu chiếu mệnh sẽ gặp nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết.
  • Kế Đô: Sao chủ về ám muội, thị phi, hao tài tốn của, đau khổ, họa vô đơn chí.
  • Thái Bạch: Sao chủ về hao tốn tiền bạc, có tiểu nhân quấy phá và đề phòng quan sự.

1.3. Các Sao Trung:

  • Vân Hớn: Sao chủ về tật ách. Khi bị sao Vân Hớn chiếu mệnh, nam giới gặp tai hình, phòng thương tật; nữ giới gặp chuyện không tốt về thai sản.
  • Thổ Tú: Sao chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không thuận lợi, gặp kẻ ném đá giấu tay sinh ra kiện tụng, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ.
  • Thủy Diệu: Sao chủ về tài lộc hỉ. Khi sao này chiếu mệnh sẽ gặp nhiều điều tốt, nhưng cần giữ gìn lời nói để tránh xung đột và tranh cãi.

2. Bảng Sao Hạn Cho Nam và Nữ Mạng Năm 2024

2.1. Bảng Sao Nam Mạng Năm 2024

Dưới đây là bảng sao hạn năm 2024 dành cho nam mạng:

Xem Thêm  Mơ thấy rồng có ý nghĩa gì?
Sao Chiếu Năm 2024 Năm Sinh Nam Mạng
Kế Đô 1973, 1982, 1991, 2000, 2009
Vân Hán 1974, 1983, 1992, 2001, 2010
Thái Dương 1975, 1984, 1993, 2002, 2011
Thái Bạch 1976, 1985, 1994, 2003, 2012
Thủy Diệu 1977, 1986, 1995, 2004, 2013
Thổ Tú 1978, 1987, 1996, 2005, 2014
La Hầu 1979, 1988, 1997, 2006, 2015
Mộc Đức 1980, 1989, 1998, 2007, 2016
Thái Âm 1981, 1990, 1999, 2008, 2017

2.2. Bảng Sao Nữ Mạng Năm 2024

Dưới đây là bảng sao hạn năm 2024 dành cho nữ mạng:

Sao Chiếu Năm 2024 Năm Sinh Nữ Mạng
Thái Dương 2009, 2000, 1991, 1982, 1973
La Hầu 2010, 2001, 1992, 1983, 1974
Thổ Tú 2011, 2002, 1993, 1984, 1975
Thái Âm 2012, 2003, 1994, 1985, 1976
Mộc Đức 2013, 2004, 1995, 1986, 1977
Vân Hán 2014, 2005, 1996, 1987, 1978
Kế Đô 2015, 2006, 1997, 1988, 1979
Thủy Diệu 2016, 2007, 1998, 1989, 1980
Thái Bạch 2017, 2008, 1999, 1990, 1981

3. Bảng Sao Hạn Cho 12 Con Giáp Năm 2024

Dưới đây là bảng sao hạn 2024 cho 12 con giáp:

3.1. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Tý

Các Tuổi Tý Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Mậu Tý 1948 Thái Dương – Hạn Thiên La Thổ Tú – Hạn Diêm Vương
Tuổi Canh Tý 1960 Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Nhâm Tý 1972 Thái Âm – Hạn Diêm Vương Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Giáp Tý 1984 Thái Dương – Hạn Toán Tận Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Bính Tý 1996 Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Mậu Tý 2008 Thái Âm – Hạn Diêm Vương Thái Bạch – Hạn Thiên La

3.2. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Sửu

Các Tuổi Sửu Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Kỷ Sửu 1949 Thái Bạch – Hạn Toán Tận Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Tân Sửu 1961 La Hầu – Hạn Tam Kheo Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Quý Sửu 1973 Kế Đô – Hạn Địa Võng Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Ất Sửu 1985 Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Tuổi Đinh Sửu 1997 La Hầu – Hạn Tam Kheo Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Kỷ Sửu 2009 Kế Đô – Hạn Địa Võng Thái Dương – Hạn Địa Võng

3.3. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Dần

Các Tuổi Dần Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Canh Dần 1950 Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tuổi Nhâm Dần 1962 Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Giáp Dần 1974 Vân Hán – Hạn Thiên La La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Bính Dần 1986 Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tuổi Mậu Dần 1998 Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Canh Dần 2010 Vân Hán – Hạn Thiên La La Hầu – Hạn Diêm Vương
Xem Thêm  Cung Bạch Dương Tháng Mấy?

3.4. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Mão

Các Tuổi Mão Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Tân Mão 1951 Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Quý Mão 1963 Thái Âm – Hạn Diêm Vương Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Ất Mão 1975 Thái Dương – Hạn Toán Tận Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Đinh Mão 1987 Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Kỷ Mão 1999 Thái Âm – Hạn Diêm Vương Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Tân Mão 2011 Thái Dương – Hạn Toán Tận Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền

3.5. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Thìn

Các Tuổi Thìn Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Nhâm Thìn 1952 La Hầu – Hạn Tam Kheo Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Giáp Thìn 1964 Kế Đô – Hạn Địa Võng Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Bính Thìn 1976 Thái Bạch – Hạn Toán Tận Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Mậu Thìn 1988 La Hầu – Hạn Tam Kheo Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Canh Thìn 2000 Kế Đô – Hạn Địa Võng Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Nhâm Thìn 2012 Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh Thái Âm – Hạn Tam Kheo

3.6. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Tỵ

Các Tuổi Tỵ Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Quý Tỵ 1953 Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Ất Tỵ 1965 Vân Hán – Hạn Thiên La La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Đinh Tỵ 1977 Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Tân Tỵ 2001 Vân Hán – Hạn Thiên La La Hầu – Hạn Diêm Vương

3.7. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Ngọ

Các Tuổi Ngọ Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Giáp Ngọ 1954 Thái Âm – Hạn Diêm Vương Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Bính Ngọ 1966 Thái Dương – Hạn Thiên La Thổ Tú – Hạn Diêm Vương
Tuổi Mậu Ngọ 1978 Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Canh Ngọ 1990 Thái Âm – Hạn Diêm Vương Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Nhâm Ngọ 2002 Thái Dương – Hạn Toán Tận Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền

3.8. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Mùi

Các Tuổi Mùi Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Ất Mùi 1955 Kế Đô – Hạn Địa Võng Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Đinh Mùi 1967 Thái Bạch – Hạn Toán Tận Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Kỷ Mùi 1979 La Hầu – Hạn Tam Kheo Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Tân Mùi 1991 Kế Đô – Hạn Địa Võng Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Quý Mùi 2003 Thái Bạch – Hạn Thiên Tinh Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Xem Thêm  4 con số sinh nhật ‘thần thánh xuống trần gian đ.ầu th.ai làm người’, gia đình nào có 1 trong số đó sẽ thịnh vượng

3.9. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Thân

Các Tuổi Thân Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Bính Thân 1956 Vân Hán – Hạn Địa Võng La Hầu – Hạn Tam Kheo
Tuổi Mậu Thân 1968 La Hầu – Hạn Tam Kheo Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Canh Thân 1980 Kế Đô – Hạn Địa Võng Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Nhâm Thân 1992 Thái Âm – Hạn Tam Kheo Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Giáp Thân 2004 Thái Dương – Hạn Toán Tận Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền

3.10. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Dậu

Các Tuổi Dậu Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Mậu Dậu 1957 Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tuổi Canh Dậu 1969 Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Nhâm Dậu 1981 Vân Hán – Hạn Thiên La La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Giáp Dậu 1993 Thủy Diệu – Hạn Thiên Tinh Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tuổi Bính Dậu 2005 Mộc Đức – Hạn Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Mậu Dậu 2017 Vân Hán – Hạn Thiên La La Hầu – Hạn Diêm Vương

3.11. Sao Hạn 2024 Cho Người Tuổi Hợi

Các Tuổi Hợi Năm Sinh Sao – Hạn 2024 Nam Mạng Sao – Hạn 2024 Nữ Mạng
Tuổi Kỷ Hợi 1959 Thái Bạch – Hạn Toán Tận Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Tân Hợi 1971 Thái Dương – Hạn Thiên La Thổ Tú – Hạn Diêm Vương
Tuổi Quý Hợi 1983 Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Ất Hợi 1995 Thái Âm – Hạn Diêm Vương Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Đinh Hợi 2007 Thái Dương – Hạn Toán Tận Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Kỷ Hợi 2019 Thổ Tú – Hạn Ngũ Mộ Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ

4. Kết Luận

Những thông tin về bảng sao hạn năm 2024 cho 12 con giáp trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Hãy nhớ rằng, cuộc sống của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào yếu tố vận hạn, mà còn do quyết tâm, nỗ lực và tư duy tích cực. Chúc bạn có một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc!

Leave A Reply

Your email address will not be published.