Lời Bài Hát Khóa Ly Biệt – Voi Bản Đôn

Lời Bài Hát

Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ

Liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ?

Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh

Liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em?

Tiếng ai ca khúc oán cung sầu?

Mà sầu ai khéo đong đo vừa tròn câu hát

Anh cũng mang một khúc u sầu

Mà sầu anh chất kín khoang mấy độ thuyền hoa.

Trời làm gió xé cánh chim quyên

Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên

Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên

Người hờ hững đến mấy cũng được

Chẳng về với anh nữa cũng được

Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương.

Anh thật ghét cái chốn đông người

Vừa bảo ta hai đứa xứng đôi

Mình vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi

Anh vội bán đôi cánh chim quyên

Để đổi lấy đôi khóa ly biệt

Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên

Xem Thêm  Lời bài hát Cha Va Con Gái - Thùy Chi