Lời Bài Hát Đẩy Xe Bò – Phương Mỹ Chi

Lời bài hát

Một túp lều tranh và hai trái tim siêu chân thành

Ôi ngày xưa, vài ba bữa no nê là yêu

Giời ơi đừng điêu, người ta có mong đâu nuông chiều

Bốn bát bánh đúc, thầy u nói “ừ” là yêu

Sao bây giờ chẳng giống như tình yêu ở trong “Vợ nhặt”?

Người ta đến nhanh rồi đi (ooh-ooh)

Hợp tan cũng nhanh tan hợp nì (lá-la-la-la)

Giờ tốt nhất mau hợp tác để nhanh tác hợp

Tình yêu của anh ở đây sao chẳng nói câu này?

“Muốn ăn cơm trắng mấy giò”

“Lại đây mà đẩy xe bò với anh”

“Muốn ăn cơm trắng mấy giò”

“Lại đây mà đẩy xe bò…”

Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi

Sao bây giờ chẳng giống như tình yêu ở trong “Vợ nhặt”?

Người ta đến nhanh rồi đi (ooh-ooh)

Hợp tan cũng nhanh tan hợp nì (lá-la-la-la)

Giờ tốt nhất mau hợp tác để nhanh tác hợp

Tình yêu của anh ở đây, sao chẳng nói?

“Bánh đúc người dưng”

“Gió thoảng thơm lừng”

“Một câu đưa đẩy”

“Tình em đủ đầy”

“Đong bát ngọc rơi”

“Gió ngược lên trời”

“Mình se duyên mới”

“Cười quên nắng đời”

“Muốn ăn cơm trắng mấy giò”

“Lại đây mà đẩy xe bò với anh”

“Muốn ăn cơm trắng mấy giò”

“Lại đây mà đẩy xe bò…”

Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi

Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi

 

Xem Thêm  Lời bài hát Đại Minh Tinh - Văn Mai Hương
Leave A Reply

Your email address will not be published.