Lời bài hát Gối Gấm – Phương Mỹ Chi

Lời bài hát Gối Gấm

Trăng hôm ni không tròn cũng không khuyết
Đêm sen nghiêng hương nồng chén con đã cạn
Dăm ba câu hứa hẹn, tình anh lý thuyết
Ai nhớ ai không? (Hình như không)
Xuân đi xuân không lại dài chiếc bóng
Chăn bông trao cho người kiếp em cô phòng
Trơ trơ thân nhan hồng giường không gối trống
Ai khóc ai không? (Hình như không)

Đêm phẳng lặng đêm có sao hôm
Sao ngóng chờ nghe trống canh dồn
Năm khắc chờ năm khắc tương tư
Người ơi đã về chưa? Người ơi đã về chưa, rứa?
Khi sáng trời mới thấy sao mai
Sao ước hẹn? Sao cách xa hoài?
Giây phút gần nhau chẳng bao lâu
Người đi mô, về mô? Người đi mô, về mô? (Woo-ooh)

Ngày nào còn chung gối gấm
Giường còn một mình em với rối rắm, ơ-hờ
Ngày nào còn yêu lắm lắm
Giường còn mình em cả nốt thăng trầm

Ôi! Thấm rồi! Lòng chàng sâu như sông thăm thẳm
Ôi! Thấm rồi! Lòng chàng không thiếu được tình thâm

Ngày nào còn chung gối gấm
Giường còn một mình em với rối rắm, ơ-hờ
Ngày nào còn yêu lắm lắm
Giường còn mình em cả nốt thăng trầm

Xem Thêm  Lời bài hát Lệ Tình- Hoài Lâm