GAS Coin là gì? Thông tin chi tiết về dự án GAS

GAS Coin

GAS Coin là gì?

GAS, một trong những token quan trọng thuộc nền tảng blockchain NEO, đóng vai trò quan trọng như một công cụ thanh toán trong quá trình thực hiện các giao dịch và smart contract. Với sự phát triển ngày càng rõ rệt, GAS đã thu hút sự chú ý của cộng đồng crypto với mức tăng “đột biến” gần 1000%, gây xôn xao trên thị trường trong thời gian gần đây.

Mạng lưới NEO xác định phí GAS để duy trì hoạt động và lưu trữ token và hợp đồng thông minh. Việc này giúp ngăn chặn việc lạm dụng tài nguyên của node. Phí hệ thống được đốt cháy, trong khi phí mạng lại được phân phối lại cho các node đồng thuận, tạo ra động lực kinh tế cho dịch vụ của họ.

Với mỗi 5 token GAS được mint, một khối mới được tạo ra, bao gồm ba phần khác nhau. Điều này cung cấp cấu trúc kinh tế cơ bản cho hệ sinh thái NEO.

Token GAS không chỉ đơn giản là một đơn vị thanh toán cho các chi phí giao dịch và hợp đồng thông minh trên nền tảng NEO, mà còn là một phần quan trọng trong cấu trúc kinh tế của nền tảng này. Việc này khuyến khích người dùng giữ và đặt cược NEO, đồng thời thúc đẩy tính bền vững của mạng lưới.

Xem Thêm  Vic coin là gì? Tổng quan dự án Viction

Điểm đặc biệt của GAS là đơn vị tối thiểu của nó chỉ là 0.00000001 (~1 satoshi), và người dùng không cần stake NEO để nhận token GAS. Hầu hết các ví NEO cung cấp chức năng yêu cầu, cho phép người dùng claim token GAS của họ chỉ bằng một nút bấm.

Phần lớn lượng token GAS được phân phối cho những người tham gia vào quá trình bầu chọn quản trị, như một phần thưởng cho việc đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý mạng lưới.

Các đặc điểm của GAS bao gồm

  • Dùng để kiểm soát và quản lý token NEO, kiểm tra và giám sát thay đổi số liệu của token NEO.
  • Sử dụng để chi trả cho các ứng dụng trên blockchain NEO, như phí đăng ký smart contract. Token GAS được tái sử dụng từ người nắm giữ token NEO, tạo ra token GAS mới.

Thông tin chi tiết về GAS

  • Tên Token: GAS
  • Ticker: GAS
  • Loại Token: ERC-20
  • Blockchain: Ethereum
  • Contracts: 602c79718b16e442de58778e148d0b1084e3b2dffd5de6b7b16cee7969282de7
  • Tổng Cung: 100,000,000 GAS

Với vai trò quan trọng trong hệ sinh thái NEO và tính chất linh hoạt trong việc thanh toán và quản lý, GAS đang thu hút sự chú ý và tạo nên một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của mạng lưới NEO.